• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

Gaia NAJAVA


 PRE & POST-NATAL YOGA TT
(90 sati RPYS obuke)

početak 28. svibnja 2016.


PRENATAL YOGA TEACHER TRAINING

GaiaYoga obuka za učitelje prenatal yoge
Yoga Alliance® registered school (RPYS) - 90 sati edukacije

Nakon više od godine dana priprema, okupili smo tim vrhunskih stručnjaka i pokrenuli prvu cjelovitu obuku za učitelja prenatalne yoge u Hrvatskoj!

Kroz posljednje desetljeće neprekidnog podučavanja i rada sa trudnicama, u GaiaYoga shali razvili smo jedinstveni pristup prenatal yogi, utemeljen na sigurnim slijedovima asana, individualnom promatranju potreba svake trudnice te na važnosti zajednice (yoga community) i dijeljenju iskustava.

Upravo je to osnova i cilj GaiaYoga PRENATAL Teacher Traininga: stvoriti kvalitetno educirane i u potpunosti pripremljene yoga učitelje koji znaju pratiti anatomske i hormonalne promjene u ženskom tijelu, te pružiti sigurnu podršku trudnicama u pripremama za porod na fizičkom, mentalnom i emotivnom planu.

Program je registriran pri Yoga Alliance®-u i sastoji se od 90 sati teorijske i praktične edukacije podijeljene u 2 dijela:

 • OSNOVNA OBUKA ZA UČITELJA PRENATALNE YOGE (PYTT level 1)
 • NAPREDNA OBUKA ZA UČITELJA PRE & POST NATALNE YOGE (PYTT level 2)

Svaki dio sastoji se od 3 modula (35 sati edukacije) i 10 sati praktikuma. Program je namijenjen svim certificiranim yoga učiteljima koji su završili neku 200-satnu TT obuku (ili onima koji ju trenutno pohađaju). Nakon uspješnog završetka čitave obuke i praktikuma dobiva se certifikat Prenatal Yoga učitelja, koji omogućuje regristraciju kao Yoga Alliance® RPYT (Registered Prenatal Yoga Teacher).

M j e s t a   o g r a n i č e n a !

više info: 
http://www.gaia-yoga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=187

Pretplatite se na newsletter