• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

Raspored

practice. love. breathe. grow.

PONEDJELJAK
monday
2.5.

UTORAK
tuesday
3.5.

SRIJEDA
wednesday
4.5.

ČETVRTAK
thursday
5.5.

PETAK
friday
6.5.

SUBOTA
saturday
7.5.

NEDJELJA
sunday
8.5.

7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

 7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Juraj

7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Juraj

 7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
MOON DAY

 

 9:30-10:45
ASHTANGA LED
Juraj
 

11:30-12:35
RESTORATIVE FLOW
Marijana

 

11:30-12:35
RESTORATIVE FLOW
Iva

   10:00-16:30
PRENATAL YOGA TT
 11:00-17:00
PRENATAL YOGA TT - besplatni ispitni satovi 
(svaki puni sat)
 17:00-18:15
STRETCH & CORE FLOW
Zrinka

17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Ivana

17:00-18:15
VINYASA FLOW
Iva
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.

17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE
Martina L.

 17:00-17:45
KIDS YOGA
Ivana & Andrija
 

18:30-20:00
ASHTANGA LED 
(in english)
Tom

19:00-20:15
SLOW FLOW

Sandra

18:30-20:00
ASHTANGA LED

(in english)
Iva

19:00-20:15
SLOW FLOW
Sandra

19:30-20:30
YIN YOGA
Andrija

18:00-18:45
TEENS YOGA
Ivana & Andrija

17:30-18:45
YOGALAB**
(free class)
jr. teachers

20:15-21:30
ABC ASHTANGA
(yoga za početnike)
Juraj

 20:30-21:30
YIN THERAPY
Andrija

20:15-21:30
ABC VINYASA
(yoga za početnike)
Marijana

   

19:00-20:15
SLOW FLOW
Marijana

19:00-20:15
ABC YOGA
Marijana

Za satove nije potrebna rezervacija, osim ako je navedeno drugačije.
For non-Croatian yogis: all classes can be taught in English!

next week:

PONEDJELJAK
monday
9.5.

UTORAK
tuesday
10.5.

SRIJEDA
wednesday
11.5.

ČETVRTAK
thursday
12.5.

PETAK
friday
13.5.

SUBOTA
saturday
14.5.

NEDJELJA
sunday
15.5.

7:30-10:00
ASHTANGA
MYSORE*
Juraj

 7:30-10:00
ASHTANGA
MYSORE*

OPEN SHALA
 7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom
 7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

 

 9:30-10:45
ASHTANGA LED
Tom
  11:30-12:30
RESTORATIVE FLOW

Marijana
  11:30-12:30
RESTORATIVE FLOW
Iva
 

 9:30-16:30
GAIA YOGA TT 

 11:00-17:00
GAIA YOGA TT

 17:00-18:15
STRETCH & CORE FLOW
Zrinka

17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina

17:00-18:15
VINYASA FLOW
Iva
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE
Tom
 17:00-17:45
KIDS YOGA
Ivana & Andrija
17:30-18:45
YOGALAB**
(free class)

18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in english)
Martina L.

19:00-20:15
SLOW FLOW

Sandra

18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in english)
Tom

19:00-20:15
SLOW FLOW
Sandra

19:30-20:30
YIN YOGA
Andrija

 18:00-18:45
TEENS YOGA
Ivana & Andrija

 19:00-20:15
ABC YOGA
Marijana

20:15-21:30
ABC ASHTANGA
(yoga za početnike) 
Juraj

 20:30-21:30
YIN THERAPY

Andrija

20:15-21:30
ABC VINYASA
(yoga za početnike)
Marijana

     19:00-20:15
SRIDAIVA FLOW
Barbara
 

Svi naši učitelji su certificirani po najvišim standardima svjetskih yoga organizacija.

 

**YogaLab satovi sa našim mladim učiteljima (polaznicima GaiaYoga TT obuke za učitelje) su besplatni - nisu za potpune početnike!

*Na jutarnje Mysore satove (samostalno vježbanje uz individualne upute učitelja) možete doći najkasnije do 8:30 (opening chant u 8:15), a na popodnevne do 18:00. U danima punog i mladog mjeseca (moon days) nema jutarnje Mysore prakse.

Stilovi i intenzitet satova
Prvi put na jogi
Cijene

Pretplatite se na newsletter