• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

Raspored

practice. love. breathe. grow.

PONEDJELJAK
monday
8.2.

UTORAK
tuesday
9.2

SRIJEDA
wednesday
10.2.

ČETVRTAK
thursday
11.2.

PETAK
friday
12.2.

SUBOTA
saturday
13.2.

NEDJELJA
sunday
14.2.

7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
MOON DAY

 7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

 7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

 

9:30-11:00
ASHTANGA LED
(in english)
Martina L.

 

10:15-11:30
RESTORATIVE FLOW
Marijana

 

10:15-11:30
RESTORATIVE FLOW
Iva

     
 

12:00-13:00
YOGA BASICS
Vanina

 

12:00-13:00
YOGA BASICS

Iva

     
 17:00-18:15
STRETCH & CORE FLOW
Zrinka

17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Ivana

17:00-18:15
VINYASA FLOW
Martina
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.

17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE
Tom

 17:00-17:45
KIDS YOGA
Ivana & Andrija
 

18:30-20:00
MOON SEQUENCE 
(in english)
Tom

19:00-20:15
SLOW FLOW

Iva

18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in english)
Tom

19:00-20:15
SLOW FLOW
Barbara

19:30-20:30
YIN YOGA
Andrija

18:00-18:45
TEENS YOGA
Ivana & Andrija

17:30-18:45
YOGALAB**
(free class)
jr. teachers

20:15-21:30
ABC ASHTANGA
(yoga za početnike)
Juraj

 20:30-21:30
NOVO!
YIN THERAPY
2. dio
Andrija

20:15-21:30
ABC VINYASA
(yoga za početnike)
Marijana

   20:30-21:00
PRANAYAMA

 19:00-20:15
SRIDAIVA  FLOW
Barbara

 19:00-20:15
ABC YOGA
Vanina

Za satove nije potrebna rezervacija, osim ako je navedeno drugačije.
For non-Croatian yogis: all classes can be taught in English!

next week:

PONEDJELJAK
monday
15.2.

UTORAK
tuesday
16.2.

SRIJEDA
wednesday
17.2.

ČETVRTAK
thursday
18.2.

PETAK
friday
19.2.

SUBOTA
saturday
20.2.

NEDJELJA
sunday
21.2.

7:30-10:00
ASHTANGA
MYSORE*
Tom

 7:30-10:00
ASHTANGA
MYSORE*

Tom
 7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom
 7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

7:30-10:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom

 

 9:30-11:00
ASHTANGA LED
(in english)
Juraj
  10:15-11:30
RESTORATIVE FLOW
Marijana
  10:15-11:30
RESTORATIVE FLOW
Iva
 
 9:30-16:00
GAIAYOGA TT
 11:00-17:00
GAIAYOGA TT
  12:00-13:00
BASICS
Vanina
  12:00-13:00
BASICS
Iva
     
 17:00-18:15
STRETCH & CORE FLOW
Zrinka

17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Ivana

17:00-18:15
VINYASA FLOW
Martina
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE 
Tom


 17:00-17:45
KIDS YOGA
Ivana & Andrija
17:30-18:45
YOGALAB**
(free class)
jr. teachers

18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in english)
Tom

19:00-20:15
SLOW FLOW
Barbara

18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in english)
Tom

19:00-20:15
SLOW FLOW
Barbara

19:30-20:30
YIN YOGA
Iva

 18:00-18:45
TEENS YOGA
Ivana & Andrija

 19:00-20:15
ABC YOGA
Vanina

20:15-21:30
ABC ASHTANGA
(yoga za početnike) 
Juraj

 20:30-21:30
YIN THERAPY
lower back 
3. dio
Andrija

20:15-21:30
ABC VINYASA
(yoga za početnike)
Marijana

 

 19:00-20:15
SRIDAIVA FLOW
Barbara
 

Svi naši učitelji su certificirani po najvišim standardima svjetskih yoga organizacija.

**YogaLab satovi sa našim mladim učiteljima (polaznicima GaiaYoga TT obuke za učitelje) su besplatni - nisu za potpune početnike!

*Na jutarnje Mysore satove (samostalno vježbanje uz individualne upute učitelja) možete doći najkasnije do 8:30 (opening chant u 8:15), a na popodnevne do 18:00. U danima punog i mladog mjeseca (moon days) nema jutarnje Mysore prakse.

Stilovi i intenzitet satova

Prvi put na jogi

Cijene

Pretplatite se na newsletter