• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

Raspored

practice. love. breathe. grow.

PONEDJELJAK
monday
14.4.

UTORAK
tuesday
15.4.

SRIJEDA
wednesday
16.4.

ČETVRTAK
thursday
17.4.

PETAK
friday
18.4.

SUBOTA
saturday
19.4.

NEDJELJA
sunday
20.4.

7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE
moon day
7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE free!
Tom
7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE free!
Tom
7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE free!
Tom
7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE free!
Tom
  9:30-10:45
ASHTANGA LED
10:15-11:30
ABC ASHTANGA
Ivana
10:00-11:45
VINYASA MASTERCLASS
Javier Castro
(rezervacija)
10:15-11:30
BASIC FLOW
Tom
  10:30-11:45
VINYASA FLOW
Martina
 SRETAN  USKRS!
12:00-13:00
VITAL YOGA
(Sr. Yoga)
Ivana
12:00-13:00
POWER FLOW
Martina
12:00-13:00
VITAL YOGA
(Sr. Yoga)
Ivana
       
          16:30-17:15
KIDS YOGA
(6-9)
Ivana
 
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE free!
Sandra
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE free!
Sandra

17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.

18:00-19:15
SLOW & YIN
Sandra
17:30-18:15
TEEN YOGA
(10-14)
Ivana
17:30-18:45
YOGALAB
(free class)
19:15-20:30
SLOW FLOW
Sandra
18:30-20:00
ASHTANGA LED
Tom
19:15-21:00
VINYASA MASTERCLASS
Javier Castro
(rezervacija)
18:30-20:00
ASHTANGA LED
Sandra
19:30-20:30
YIN YOGA
Sandra
18:30-19:45
SLOW FLOW
Barbara
19:00-20:15
NOVO!
ABC YOGA
20:45-21:45
YIN YOGA
& MEDITACIJA
Iva
20:15-21:30
ABC YOGA
Marita 
  20:15-21:30
ABC YOGA
Marita
20:30-21:00
PRANAYAMA
Sandra
   

 Za satove nije potrebna rezervacija, osim ako je navedeno drugačije.
For non-Croatian yogis: all classes can be taught in English!

next week

PONEDJELJAK
monday
21.4.

UTORAK
tuesday
22.4.

SRIJEDA
wednesday
23.4.

ČETVRTAK
thursday
24.4.

PETAK
friday
25.4.

SUBOTA
saturday
26.4.

NEDJELJA
sunday
27.4.

7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE
7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE
Tom
7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE
Tom
7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE
Tom
7:30*-10:00
ASHTANGA
MYSORE
Tom
  9:30-10:45
ASHTANGA LED
Tom 
10:15-11:30
ABC ASHTANGA
Ivana
  10:15-11:30
BASIC FLOW
Ivana
  10:30-12:00
VINYASA FLOW
10:00-13:00
GREEN SMOOTHIES
& DETOX
radionica
Tom
 11:00-14:00
SISTEMSKE KONSTELACIJE
radionica
Ivana & Helena
12:00-13:00
VITAL YOGA
Sr. Yoga)

Ivana
12:00-13:00
POWER FLOW
Barbara
12:00-13:00
VITAL YOGA
(Sr. Yoga)
Ivana
       
         
16:30-17:15
KIDS YOGA
(6-9)
Ivana
 
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE
Sandra
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Sandra
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE
Tom
 17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Iva
18:00-19:15
SLOW FLOW
Barbara
17:30-18:15
TEENS YOGA
(10-14)
Ivana
17:30-18:45
YOGALAB
Jr. Teachers
(free class)
19:15-20:30
SLOW FLOW
Sandra
18:30-20:00
ASHTANGA LED
Sandra
19:15-20:30
VINYASA FLOW
Ivana
18:30-20:00
ASHTANGA LED
Tom
19:30-20:30
YIN YOGA
Iva
18:30-19:45
SLOW FLOW
Barbara
19:00-20:15
NOVO!
ABC YOGA
Vanja Ć.
20:45-21:45
YIN YOGA
& MEDITACIJA

Iva

20:15-21:30
ABC YOGA
Marita
 
20:15-21:30
ABC YOGA
Iva
20:30-21:00
PRANAYAMA
Sandra
   

 Svi naši učitelji su certificirani po najvišim standardima svjetskih yoga organizacija

* Na Mysore satove možete doći do 30 minuta kasnije od početka sata.

- Ashtanga Led full primary (nedjeljom) nije za potpune početnike!
- YogaLab satovi sa našim mladim učiteljima (polaznicima GaiaYoga TT programa) su besplatni - nisu za potpune početnike!
- All classes with Tom are in English


Stilovi i stupnjevi
Prvi put na jogi

Cijene