• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

Raspored

practice. love. breathe. grow.

Zbog GAIAYOGA TT 500 programa ovaj tjedan raspored je malo promijenjen!

PONEDJELJAK
monday
17.11.

UTORAK
tuesday
18.11.

SRIJEDA
wednesday
19.11.

ČETVRTAK
thursday
20.11.

PETAK
friday
21.11.

SUBOTA
saturday
22.11.

NEDJELJA
sunday
23.11.

 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Sandra
 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Tom

 7:30-9:45
MYSORE 
Tom

 

 

 9:30-10:45
ASHTANGA LED

10:15-11:30
ABC ASHTANGA
Barbara
  10:15-11:30
BASIC FLOW
Iva

10:00-13:00
TT 500:
SACRED GEOMETRY
(MODUL I)
part 1
Javier Castro

 10:00-13:00
TT 500:
BIOMECHANICS
(MODUL II)
part 1
Javier Castro

 9:00-16:30
TT 500:
TEACHERS' PRACTICUM
(MODUL III)
part 1
Javier Castro

 9:00-17:00
TT 500:
TEACHERS' PRACTICUM
(MODUL III)
part 2
Javier Castro

     

17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.

 18:00-19:15
SLOW FLOW
Zrinka

17:00-17:45
KIDS YOGA
Ivana
 
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Ivana
17:15-18:45
ASHTANGA MYSORE*
Sandra

17:00-20:00
TT 500:
SACRED GEOMETRY
(MODUL I)
part 2
Javier Castro

17:00-20:00
TT 500: 
BIOMECHANICS
(MODUL II)

part 2
Javier Castro

18:00-18:45
TEEN YOGA
Ivana
17:30-18:45
YOGALAB
(free class)
Jr. teachers
19:15-20:30
SLOW FLOW
Barbara
18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in English)
Tom
19:00-20:30
SRIDAIVA masterclass
Javier Castro
(rezervacija!)

 

20:15-21:15
YIN YOGA
Sandra

19:00-20:15
SLOW FLOW
Barbara

19:00-20:15
ABC ASHTANGA
Vanja Ć.
  20:15-21:30
ABC YOGA
Iva
 20:45-22:00
BASIC FLOW
Zrinka
20:15-21:30
ABC YOGA
Marita

 20:30-21:00
PRANAYAMA
Sandra

   

Za satove nije potrebna rezervacija, osim ako je navedeno drugačije.
For non-Croatian yogis: all classes can be taught in English!

next week:

PONEDJELJAK
monday
24.11.

UTORAK
tuesday
25.11.

SRIJEDA
wednesday
26.11.

ČETVRTAK
thursday
27.11.

PETAK
friday
28.11.

SUBOTA
saturday
29.11.

NEDJELJA
sunday
30.11.

 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Sandra

 7:30-9:45
MYSORE 
Tom

 

 

 9:30-10:45
ASHTANGA LED
Sandra
10:15-11:30
ABC ASHTANGA
Tom
  10:15-11:30
BASIC FLOW
Iva

 

 

 9:30-16:30
GAIAYOGA TT 200 (13. vikend)

 11:00-14:00
GAIAYOGA TT 200
+ radionica:

YOGA TERAPIJA I PREVENCIJA
Jadranko Miklec

     

 

 

17:00-17:45
KIDS YOGA
Ivana
 15:00-17:00
GAIAYOGA TT 200
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE*
Sandra
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Ivana
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE*
Sandra

17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.

18:00-19:15
SLOW FLOW
Zrinka

18:00-18:45
TEEN YOGA
Ivana
17:30-18:45
YOGALAB
(free class)
Jr. teachers
19:15-20:30
SLOW FLOW
Zrinka
18:30-20:00
ASHTANGA LED
Sandra
19:15-20:30
VINYASA FLOW
Sandra

18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in English)
Tom

19:30-20:30
YIN YOGA
Sandra

19:00-20:15
SLOW FLOW
Zrinka

19:00-20:15
ABC ASHTANGA

  20:15-21:30
ABC YOGA
Iva
 20:45-22:00
BASIC FLOW
Zrinka
20:15-21:30
ABC YOGA
Tom

 20:30-21:00
PRANAYAMA
Sandra

   

Svi naši učitelji su certificirani po najvišim standardima svjetskih yoga organizacija

*Na Mysore satove (samostalno vježbanje uz individualne upute učitelja) možete doći do 30 minuta kasnije od početka sata.

- YogaLab satovi sa našim mladim učiteljima (polaznicima GaiaYoga TT programa) su besplatni - nisu za potpune početnike!


> Stilovi i stupnjevi
> Prvi put na jogi

> Cijene