• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

Raspored

practice. love. breathe. grow. 

PONEDJELJAK
monday
27.10.

UTORAK
tuesday
28.10.

SRIJEDA
wednesday
29.10.

ČETVRTAK
thursday
30.10.

PETAK
friday
31.10.

SUBOTA
saturday
1.11.

NEDJELJA
sunday
2.11.

 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Sandra
7:30-10:00
MYSORE 
Tom

7:30-10:00
MYSORE 
Tom

 

 

SISVETI

 9:30-10:45
ASHTANGA LED
Tom
10:15-11:30
ABC ASHTANGA
Barbara
  10:15-11:30
BASIC FLOW
Iva

 

 

 9:30-16:30
novi GaiaYoga TT

 11:00-17:00
GaiaYoga TT

   

 

 

 

 

 

 17:00-17:45
KIDS YOGA
Ivana
 
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE*
Sandra
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Ivana
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE*
Tom
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.

18:00-19:15
SLOW FLOW
Zrinka

18:00-18:45
TEEN YOGA
Ivana
 17:30-18:45
YOGALAB
(free class)
Jr. teachers
19:15-20:30
SLOW FLOW
Zrinka
18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in English)
Tom
19:15-20:30
VINYASA FLOW
Martina
18:30-20:00
ASHTANGA LED
Sandra
19:30-20:30
YIN YOGA
Sandra
19:00-20:15
SLOW FLOW
Barbara
19:00-20:15
ABC ASHTANGA
Iva Vanja

  20:15-21:30
ABC YOGA
Marita

 NOVO!!
20:45-22:00
BASIC FLOW
Zrinka

20:15-21:30
ABC YOGA
Marita

20:30-21:15
Intro to
Pranayama

Sandra

   

 Svi naši učitelji su certificirani po najvišim standardima svjetskih yoga organizacija

next week:

PONEDJELJAK
monday
3.11.

UTORAK
tuesday
4.11.

SRIJEDA
wednesday
5.11.

ČETVRTAK
thursday
6.11.

PETAK
friday
7.11.

SUBOTA
saturday
8.11.

NEDJELJA
sunday
9.11.

 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Sandra
 7:30-10:00
MYSORE 
Tom
 7:30-10:00
MYSORE 
Tom

 7:30-10:00
MYSORE 
Moon Day

 

 

 9:30-10:45
ASHTANGA LED
Barbara
10:15-11:30
ABC ASHTANGA
Barbara
  10:15-11:30
BASIC FLOW
Iva

 

 

 

 

 

     

 

 

 

17:00-17:45
KIDS YOGA
Ivana
 
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE*
Sandra
17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Ivana
17:15-19:00
ASHTANGA MYSORE*
Sandra

17:15-18:15
PRENATAL YOGA
Martina L.

18:00-19:15
SLOW FLOW
Zrinka

18:00-18:45
TEEN YOGA
Ivana
17:30-18:45
YOGALAB
(free class)
Jr. teachers
19:15-20:30
SLOW FLOW
Sandra
18:30-20:00
ASHTANGA LED
(in English)
Tom
19:15-20:30
VINYASA
Sandra
18:30-20:00
ASHTANGA LED
19:30-20:30
YIN YOGA
Zrinka

19:00-20:15
SLOW FLOW
Barbara

19:00-20:15
ABC ASHTANGA
Vanja Ć.
  20:15-21:30
ABC YOGA
Iva
 20:45-22:00
BASIC FLOW
Zrinka
20:15-21:30
ABC YOGA
Marita

 

   

Za satove nije potrebna rezervacija, osim ako je navedeno drugačije.
For non-Croatian yogis: all classes can be taught in English! 

- Ashtanga Led full primary (nedjeljom) nije za potpune početnike!*Na Mysore satove možete doći do 30 minuta kasnije od početka sata.

- YogaLab satovi sa našim mladim učiteljima (polaznicima GaiaYoga TT programa) su besplatni - nisu za potpune početnike!

> Stilovi i stupnjevi
> Prvi put na jogi

> Cijene