• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

Ashtanga mysore & led

Ashtanga satovi specijalnost su GaiaYoga shale - učitelji koji ih vode u potpunosti poštuju tradiciju tog sistema, dugi niz godina predano prakticiraju i podučavaju taj drevni sistem vježbi te se, osim što su učili u Mysoreu na samom izvoru, svake godine i dalje usavršavaju sa najpoznatijim Ashtanga majstorima u svijetu. Naše sigurne, čvrste i ugodne asistencije pomažu polaznicima produbiti asane, prijeći granice tijela i uma i usavršiti vlastitu praksu.

Ashtanga Mysore sat

ashtanga

Na Mysore sat možete doći i do 45 minuta kasnije od početka termina navedenog u rasporedu i otići kada ste završili vaš slijed i odmor. Moguće je doći odvježbati samo 30-45 minuta, ukoliko taj dan nemate više vremena. Zbog tog individualnog principa, no još uvijek uživajući u grupnoj energiji, rezultati su vrlo očiti ne samo na fizičkom planu: vježbajući barem 3 puta tjedno tijelo je zdravije i elastičnije, poboljšavaju se životne navike, um je mirniji, emocije staloženije i pozitivnije... Tisuće ashtanga jogija diljem svijeta tvrde: jednom Mysore - uvijek Mysore!Tradicionalni način vježbanja Ashtanga yoge i najbolji način za razumijevanje tog sistema: to je kao privatni sat u grupnom okruženju, s individualnom pažnjom učitelja. Vježba se u tišini, prateći ritam vlastitog Ujjayi daha. Format prakse je uvijek isti: počinje se s Pozdravima Suncu, a završava sa Padmasanom (lotusom), dok se ostale asane postupno nižu između njih s obzirom na stupanj vježbača. Naučiti yogu na ovaj način donosi mnoge dobrobiti: svaki student uči prema vlastitoj spremnosti i sposobnostima, kreće se u vlastitom ritmu, dobiva individualne upute od učitelja koji pažljivo prati njegov napredak i točno zna kada je vrijeme za novu asanu – zbog svega toga idealan je stil i za početnike. 

Ashtanga Led sat

Vođeni sat: instruktor vodi polaznike kroz primarnu seriju, slijedeći na dinamičan način uvijek isti niz yoga položaja - tako se tijelo postupno otvara i uči prema inteligentnom energetskom i anatomskom temelju ashtanga sistema, a polaznik uči pravilno koristiti vinyase i slijed asana. U toku 90-minutnog sata (utorkom i četvrtkom od 18:30) izvode se po redu položaji do Navasane uz povremeni dodatak asana iz druge serije, dok se na Full Primary satu (nedjeljom u 9:30, za naprednije polaznike) vježba čitava prva serija uz brojanje na sanskrtu.

Ashtanga Mantra (opening prayer)

Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatma sukhava bodhe
Nih sreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai
Abahu purushakaram
Shankhachakrasi dharinam
Sahasra shirasam svetam
Pranamami Patanjalim
Om

I bow to the lotus feet of the masters
who teach the good knowledge, showing the way to Self Awakening
that acts like the jungle physician, removing the poison of ignorance
caused by conditioned existence.
I prostrate before Patanjali whose upper body has a human form,
holding a sword of discrimination,a wheel of light representing infinite time,
and the conch shelf representing Divine sound.
Appealing radiant with a thousand heads,
incarnation of Adisesa, my salutations to thee.

Mangala Mantra (closing prayer)

Om
Svasti prajabhyah paripalayanta
nyayena margena mahim mahishaha
gobrahmanebhyah shubhamastu nityam
lokahsamasta sukhino bhavantu
Om Shanti Shanti Shantih

Let prosperity be glorified
Let rulers rule the world with law and justice
Let divinity and erutidion be protected
Let all beings everywhere be happy and free
Om peace, peace, peace

Pretplatite se na newsletter