Sandra je jedna od pionira dinamične joge u Hrvatskoj, certificirana Sr. učiteljica (YT1100 / E-RYT 500 - RPYT - YACEP pri Yoga Alliance-u), IYF i European Yoga Federation organizacijama te jedna od inicijatora Hrvatskog Saveza za Yogu. Osnivačica je GaiaYoga shale i direktorica prve hrvatske škole za obuku joga učitelja, utemeljene još 2006. godine.
Njen životni put vodi je u njenoj dvadesetoj u Milano (Italija), gdje stječe diplomu u modnom dizajnu, no i upoznaje svog Učitelja P.O. Parisa koji ju inicira u šamanske tehnike i drevno znanje La Via Essena te uvodi u svijet meditacije. Od tog trenutka svoj život posvećuje duhovnom buđenju, zahvalna da na svom Putu susreće brojne Učitelje različitih tradicija diljem svijeta, čija učenja svakodnevno inspiriraju njen osobni razvoj, potragu za svjesnošću i želju za dijeljenjem tog drevnog Znanja sa drugima.

Blagoslov za podučavanje joge dobiva još 2005. godine od Sonje Rzepski, njene prve učiteljice Ashtange i Vinyase iz New Yorka, s kojom završava svoju prvu TT edukaciju. Od tada s velikom ljubavlju, kreativnošću i predanošću neprekidno podučava i proučava jogu sve do danas.

Kao znatiželjni joga student, tragajući za dubljim razumijevanjem jogijskih tehnika i filozofije uči od najboljih svjetskih majstora: Richard Freeman, Sharath Jois, Lino Miele, David Swenson, Neil Barker, Govinda Kai, David Robson, Mark Darby, Rolf Naujokat, John Scott te brojnih učitelja Vinyasa stila… Izvor inspiracije i beskrajne zahvalnosti su njen primarni učitelj Paul Dallaghan, s kojim trenutno završava 1100-satnu obuku (Distinguished Advanced-Level Teacher) i Sonja Rzepski, koji su ju usmjerili na njenom joga putu i potakli ljubav i predanost prema Ashtangi koja je, uz predano prakticiranje pranayame i meditacije, temelj njene osobne prakse.

Osim redovnih satova i edukacija za joga učitelje koje drži u GaiaYogi, vodi radionice, TTC i yoga retreate po svijetu te surađuje sa internacionalnim yoga školama. Redovito se kao učitelj i student vraća u Samahita Retreat centar (Koh Samui, Tajland), gdje širi svoje znanje o asanama i pranayami, koju redovito nastavlja produbljivati pod direktnim vodstvom Sri O.P. Tiwarija, direktora Kaivalyadhama Instituta i jednog od najvećih živućih Majstora joge i pranayame danas.

Sandra je od 2009. i certificirana učiteljica prenatal yoge (RPYT), za koju je 2015. pokrenula prvu cjelovitu obuku takve vrste na ovim područjima. Certificirana je učiteljica Yin yoge te certificirana učiteljica yoge za djecu prema Rainbow Kids Yoga metodi. Savjetnica je pri European Yoga Federation i International Advisor of World Yoga Council. Majstor je Prana Hands (Paris Energy) Metode, dugogodišnji energetski terapeut, certificirana učiteljica Timeline Healing meditacija te Chavutti Thirumal Massage Therapist.

Osim joge veliki je kreativac, strastveni fotograf, neutaživi svjetski putnik, a odnedavno i joga mama. Zauvijek je zahvalna svakom njenom Učitelju, ali i svakom od njenih studenata koji ju nisu samo učinili boljim i suosjećajnijim učiteljem, nego i boljim ljudskim bićem.

 

“When you meet anyone, remember it is a holy encounter. As you see him you will see yourself. As you treat him you will treat yourself. As you think of him you will think of yourself. Never forget this, for in him you will find yourself or lose yourself." ACIM

Vježbajte sa mnom:

Blog:

Healthy habits

Sandra D. Bianco

Off the mat

Sandra D. Bianco

On the mat

Sandra D. Bianco

Healthy habits

Sandra D. Bianco

Teacher Training

Sandra D. Bianco