GaiaYoga shala je pozitivna oaza ljudi
koji dijele ljubav prema jogi i prirodnijem, svjesnijem načinu života.
Pridružite nam se u samom centru Zagreba!

Udruga GaiaYoga internacionalna škola za jogu

Skraćeni naziv: GaiaYoga
Sjedište udruge: Zagreb, Gundulićeva 19

- Udruga je upisana u Sudski registar: Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu
- Broj pod kojim je udruga upisana u Sudski registar: 21005476
- Iznos temeljnog kapitala: udruga nema tem. kapital
- Predsjednica Udruge: Sandra Đidara Bianco

IBAN: HR6824020061100521907
Banka kod koje se drži račun i broj računa: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

 

Kontakt:
info@gaia-yoga.com